En İyi Catering | Ağırlama | Organizasyon Firmaları Burada

En İyi Catering | Ağırlama | Organizasyon Firmaları Burada

Anlamını pek bilmesek bile günlük dilimize yerleşen kelimelerden birisi  catering oldu. Yiyecek tedarik etme anlamına gelen bu kelimeyi toplu yemek üretimi yapan işyerleri için kullanır olduk.

Ve toplu yemek üretimi, tıpkı çeyiz dükkanı açma gibi, kadınların sevdiği ve yapmayı düşündüğü işler içindedir. Fakat bu işte yemeğin üretilmesi ve dağıtılmasına yönelik aksaksız bir organizasyon gerektiğini unutmayın.

Toplu Yemek Üreten İşyerleri ve Organizasyon

Catering hizmetleri dendiği zaman akla fabrikalar, çalışanlar ve yemekhaneler gelir. Çalışanlar sıraya girmiş ve tepsilerine yemeklerini almışlardır. Oysa bu görüntünün arkasında sürekli yoğun çalışılan bir mutfak vardır. İşin kapasitesine bağlı olarak günde üç öğün yemek devamlı hazırlanmalıdır. Ya da sadece belli öğünler üzerine çalışılan bir catering işi olabilir. İlk anda yemek yenilen yerler akla gelse bile örneğin gıda sektörü içinde yer alan bir çikolata fabrikası da catering işi yapıyor demektir. Hatta onlar seri üretim tipinde çalışıyorlardır.

Kırsal kesimde hala süren düğün yemeklerini pişiren ve çoğunlukla erkek evinde yemeği davetlilere sunan aşçı kadınlar da, kendileri fark etmeseler bile, bir çeşit catering hizmeti yaratmış oluyorlar.

Organize Bir Süreç Gereken Sektör: Catering

İş hacmi ne olursa olsun catering işinin en önemli üç unsuru planlama (organize olabilme), hijyen ve lezzettir. Emin olun, düğünlerde yemek pişiren teyzelerin ellerinin lezzeti vardır, temizliğe de dikkat ederler fakat o işi örneğin iki hafta sürekli yapamazlar. Pişirilecek malzemenin sürekli alınması, bozulmadan, gıda hijyeni kurallarına göre saklanması, günde üç öğün çok kişilik yemeğin zamanında hazırlanması ve bunun göze hoş görünecek şekilde, sağlıklı biçimde sunulması catering işlerinin profesyonellik tarafıdır. Toplu yemek üretimi yapılan yerlerde bu yüzden vardiyalı çalışan ekipler vardır.

Bu firmalar özellikle işyerlerine yakın bölgelerde hizmet verirler. Sonuçta öğle yemeği zamanı bellidir. Fakat düzenli servis ile yemeği daha uzaklara gönderebilen catering firmaları da vardır. Genelde işyerlerinde saat 12:00’de öğle yemeği başlar. Siz firma sahibi olarak öğle yemeğini uzak mesafe müşteriniz için bir saat önceden yola çıkarmalısınız ve onu soğutmamalısınız.

Bu da saat on civarı ç
ok öğünlük yemeğin pişirilip hazır edilmesi anlamına gelir. Başlama zamanı sabah sekize denk gelir. Malzeme taze ve temizlenmiş halde o saatte hazır olmalıdır. Ertesi gün de yapılacaklar aynıdır. İşte catering işinde organizasyon bu demektir. Evde misafir için yemek pişirmekten ve bir kerelik ağırlama yapmaktan çok farklıdır.

Hijyen Çok Önemlidir

Catering işi yapanlar belediyelerin gıda denetimi altındadırlar. Hijyen en çok dikkat edilen konulardan birisidir. Haberlerde bazen duyulan toplu zehirlenme olayları gıda hijyeni kurallarına uyulmamasından kaynaklanır. Öğrenci yurtları, askeri tesisler, turistik oteller, çocuk yuvaları, hastaneler sürekli catering işinin yapıldığı resmi veya özel kurumlardır. Örneğin yiyecek malzemesi satılan yerlerdeki işlenmiş gıdalarla günlük yemek üretimi yapılan yerlerdeki gıdaların aynı şekilde saklanamayacağını mutfak yöneticisi bilmelidir. Mutfağı yöneten aşçıbaşı organizasyondan başka yemeğe lezzet vermesini de biliyorsa işler iyi gider.

Toplu yemekhaneler hem çalışanların hayatını kolaylaştırır hem de hizmet sektörü içinde geçen istihdamı artırır. Kişisel talepleri karşılayan hazır yemek firmaları bile vardır. (Örneğin evde yemek pişiremeyen yaşlılar gibi.)
Ev dışında yemek yeme hizmeti olarak da tanımlayabileceğimiz catering işine bir alt dal olarak halka açık yiyecek satan yerleri, fast food tipi restoranları ve bütün lokantaları ekleyebiliriz.

Genel anlamda hepsi yiyecek i
çecek hizmetleri içine girer. 
Bugün için günde on milyon kişiye hizmet sunabilen yiyecek içecek sektörümüz özellikle büyük şehirlerde ve çalışma hayatının geliştiği her yerde giderek büyüyecektir.