En İyi Alanya Bobinaj, Havalandırma Firmaları Esnaf Vitrinim'de

En İyi Alanya Bobinaj, Havalandırma Firmaları Esnaf Vitrinim'de

İş hayatı içinde konuşulan, duyulmaya alışılmış ama özellikle bobinaj kısmına gelindiğinde duraksanan bu üç kelime, ilgili teknik elemanların iş hayatlarında sürekli yenilediği sözcüklerdir.

Ne kadar elektrik motor grubu varsa o kadar da bobinaj grubu vardır. Çünkü bobinaj elektrik akımını motorlar üzerinde taşıyan, taşıdığı akım kadar manyetik alan ya da gerilim oluşturan iletkenlerin hazırlanması, kabloların yalıtımlarının yapılması, yerleştirilmesi ve uç bağlantılarının düzenlenmesi işidir. Kısacası elektriğin kullanılması için motorlar üzerinde yapılan ön çalışmalardır. Bu iş bobinaj atölyelerinde yapılır ki bu atölyeler özellikle küçük sanayi sitelerinde ve özellikle oto tamircileri bölümünde sıkça görülür. Çekiçten pürmüze, bobinaj verniğinden test yalıtım cihazına kadar çeşitli alet bu atölyelerde kullanılan malzemeler arasındadır. Sonuçta uyum içinde çalışan bir bobin sistemi elde edilir. (Bobin elektrik akımını geçiren yalıtkan makara üzerine sarılmış yalıtkan tellerden oluşmuştur. İndüktör olarak da bobini tanımlayabilirsiniz.)

Bobinaj Nedir?
Bir makaradan malzemeyi başka bir makaraya sarma işlemlerine de bobinaj denmektedir. Sonuçta havalandırma motor bobinaj sanayi üretimi hangi çapta yapılıyor olursa olsun, ilgili işletmelerin faaliyet alanları içindedir. Bobin nedir hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyen meraklılar ise yoğun teknik terimlerle karşılaşacaklardır. Örneğin bobin birimi Henry (H), simgesi L’dir gibi bir ifade pek çok kişi için fazlasıyla yabancı bir konudur.

Motosiklet tipi araçlara bile biz motor deyip geçeriz ama mühendislikte motor çok kapsamlı bir konudur. Kısaca herhangi bir enerji türünü mekanik enerjiye dönüştüren aygıtlar motorlardır. Bir motorda bobinlerin olduğu ve bunların da yapılan bobinaj sonucu çalıştığı bu yazılan genel bilgiler doğrultusunda tahmin edilebilir. 

Sanayi İşletmelerinde Havalandırma
Havalandırma ise işin içine motor havalandırması olarak girer. Bunun büyük işletmelerdeki adı motor odası havalandırması şeklinde geçer. İklimlendirme konusu ile yakın bağlantılı olan havalandırma bu gibi yerlerde kurulan tesisatlar yoluyla yürütülür. Özellikle içinde ham demirin eritildiği fırınlar demek olan haddehanelerde havalandırma başlı başına bir iştir. Büyüklü küçüklü bütün atölyelerde yapılan üretim sonucu tesisatın yarattığı karbon tozunun dış hava kullanılarak dışarı atılması hayati önem taşır. Soğuk iklimlerde gelen dış havanın soğuk olabileceği de düşünülür ve ona göre ısıtıcılar sisteme eklenir.

Nem ayarı da havalandırma işinin ayrıntıları içindedir. Genellikle 21 derece sıcaklıklarda yüzde elli bağıl nem oranı normal kabul edilir.

Bu konuda çalışan iklimlendirme mühendisleri örneğin alüminyum üreten bir sanayi tesisinin folyo üretim yerindeki motor odası havalandırma hızı (debisi) kaç olmalıdır gibi hesaplamaları yaparlar, teknikerler de uygularlar. 

Genel anlamda havalandırma motor bobinaj birbirleriyle bağlantılı teknik terimlerdir ve çeşitli iş kollarını anlatmaktadır. Bahsedildiği gibi, günlük hayatta en çok oto tamir atölyelerinin astığı iş yeri tabelalarında rastlarız.

Teknikerlik Eğitimini Düşünün

Elektrik sistemleri, teçhizat temini, tesisat düzenlemesi, iklimlendirme ile kolları olan ısıtma ve soğutmanın oluşturulması ya da havalandırma motor bobinaj gibi kavramlar büyük veya küçük ölçekli sanayi tipi işletmelerin alt yapısını oluşturan ve üretimin sürmesini sağlayan faaliyet alanlarıdır. Teknik eğitime sahip ve bu dallarda becerisi olanların çalışabileceği işlerdir. Bu gibi elemanlar teknikerler olarak adlandırılırlar. Ülkemizde bu tip kalifiye orta eleman ihtiyacı her daim vardır. Bu açığı kapatmak için meslek liseleri ve yüksekokullarında gereken eğitim verilmektedir.Çalışma hayatına atılacak gençlerin eğitim tercihlerini yaparken “teknikerlik” mesleğine daha sıcak bakması hem işsizliği azaltacak hem de ülke ekonomisine katkıda bulunacaktır. Teknikerler iş hayatında mühendislerin sürekli destekçileridir, gelişen endüstri dünyasında aranılan elemanlardır.