En İyi Alanya Eğitim Kurumları Burada Giriş Yap
İnsan doğduğu andan itibaren bir eğitim süreci içine girer. Bebek ağlamaya başladığı zaman hayata uyum sağlamaya başlıyor demektir ki bu eğitimin tanımı içindedir.

Hayatın temel kavramları arasında yer alan sağlıklı yaşam, mutlu bir ömür sürme, iyi bir insan olma gibi kavramlar doğumla birlikte başlayan eğitim sürecinin sonuçlarıdır. Bu üç konu birbirinden ayrılmaz bir biçimde, hayatın her alanında, değişik disiplinlerin ortaya çıkmasına kaynaklık ederek karşımıza çıkmaktadır.

Hayat Boyu Süren Öğrenme Süreci

Sağlık, eğitim, mutluluk, kişinin hayatını devam ettirebilmesi için ihtiyacı olanı sağlama, bunun için gerek duyulan parayı kazanma yani ekonomik faaliyetler, başkalarıyla kurulan veya kurulamayan ilişkiler hayatın parçalarıdır. Kişi böylece bir bütün haline gelir, toplumdaki rolü belirlenir, yaşam sürüp gider. Yemek yerken nasıl davranılması gerektiği, iş konuşmalarının biçimi, diş fırçalama alışkanlığının edinilmesi gibi kişisel temizlik kuralları, trafik kurallarına uyma gibi örnekler eğitimin hayat boyu süren bir öğrenme süreci olduğunu anlatan, kanıksadığımız derslerdir aslında.

Toplumsal eğitim sayesinde kültür kuşaklara aktarılır, toplumun sürekliliği sağlanır. Sosyal anlamda eğitim ile kişi yaşadığı yere uyum sağlar. Ekonomik açıdan eğitim ise kaynakların doğru ve etkin kullanılması sürecidir. Felsefe de insanı olabileceği en üst düzeye ulaştıran kavramdır diyerek eğitimi tanımlamaktadır. Hangi açıdan anlatılırsa anlatılsın biz doğumdan ölene kadar eğitim sağlık yaşam şeklindeki kavram üçlüsünün içindeyiz.

Bugün eğitimi çok çeşitli boyutlarda ele alıyoruz. Hepsi devletin ve özel kurumların verdiği eğitim hizmetleri olarak tanımlanabilir. Üniversitelerden çıraklık eğitimi merkezlerine, yurt dışı eğitim imkanlarından uzaktan eğitim veren kursların tanıtımına kadar çok değişik alanlar bu camianın içindedir. Çarşıda, önden geçmeye alıştığınız kırtasiye dükkanı bile bu hizmetin yürütülmesine yardımcı olmaktadır.  Bugün için eğitim teknolojisi gibi bir uzmanlık alanı olduğunu ve şüphesiz en yaygın kullandığını iş enstrümanın ise internet olduğunu bir dip not olarak eklemek isteriz. 

İnsanın hayattaki en büyük şansı iyi bir ilkokul öğretmeni olmasıdır sözü son derece doğrudur. Kişinin bütün karakterini belirleyen unsurlar hayatın ilk yıllarında öğrendikleri üzerine şekillenir. Bu açıdan bakıldığında sıfır ile altı yaş arasındaki hayatın geçirildiği aile içi eğitim konusunun da tartışılmaz önemi ortaya çıkmaktadır.

Her şeyin Başı Sağlıktır

Değerini kaybettiğimiz zaman anladığımız şeylerin başında ne yazık ki sağlık gelir. Kişinin beden, ruh ve zihin bütünlüğünün tamamı olarak tanımlanan sağlık, bugün tıpkı eğitim gibi, çeşitli resmi ve özel kurumların desteği ile topluma sunulan hizmetler arasındadır. Sağlık hizmetleri ve bunların her alandaki kalitesi arttıkça toplumun gelişmişlik düzeyi de artıyor demektir.

Ülkemiz bugün yapay çene kemiği ameliyatlarından estetik tıp alanına ve kanser çalışmalarından genetik biyolojiye kadar bütün tıp dallarında yoğun bir ilerleme içindedir. Genel sağlık hizmetleri devletin en önemli yükümlülükleri arasındadır ve aynı zamanda toplumdaki en büyük istihdam sahalarından biridir. Doktorlar ile başlayan sağlık çalışanları zinciri binlerce kişiyi içine alarak uzayıp gider.

Özellikle son yıllarda acil tıp teknisyenliği ve eğitimli sosyal hizmet
çalışanı olma gibi mesleklerin yeni iş sahaları olarak yaygınlaştığı görülmektedir. Hemşirelik ise pek çok gencin ideali olmayı sürdürüyor. Günümüzde artık yeni doğan hemşiresi olarak çalışırken yoğun bakım odalarında bebeklerin daha iyi nefes almasını sağlayan projeleri geliştiren ve bunlarla yurt dışında ödül alan hemşirelerimiz bile var. 2015 yılı Nobel ödüllü bilim insanımız Profesör Aziz Sancar’ın da biyokimya gibi tıbba çok yakın bir alanda çalıştığını ve bu alanda 33 kitap yazdığını hatırlatalım.  


Fakat sağlıktaki gelişmeler ve yapılacaklar sonu gelmeyecek bir konudur. Kişinin ruh sağlığını tanımlayan psikoloji de gençlerin yükseköğrenim sürecinde her zaman arzuladığı dallardan birisidir. Eğitim hizmetleri, sağlığın her alanında kalitenin yükselmesi, toplumda köklenen adalet duygusu, herkesin kendini güven içinde hissetmesi, sosyal alanlarda kişinin kendini geliştirebilmesi sağlandıkça toplumun refah ve mutluluk seviyesi de yükselir. Sonuçta ortaya mutlu yaşamlar çıkar.

Boşa Geçmemiş Yaşamlar

Pulitzer Ödüllü yazar Anne Tyler Boşuna Bir Hayat isimli romanında üç çocuğunu tek başına büyüten bir kadının ölümünden sonra konuşulanları ve onun hakkında “Başardı” denmesinin hikayesini anlatır. Bir ömür zor yaşansa bile boşa geçmemiştir. Hayatın boşu boşuna yaşanmadığını hissetmek kişiyi mutlu eden en güçlü duygulardan birisidir. 

Yaşam gibi dallı budaklı, çok değişik alanları içinde barındıran ve herkesin içinde olduğu konunun en önemli parçalarından birisi şüphesiz iş hayatı ve karşılaşılan zorluklardır. Bugün toplum içindeki durumumuz büyük oranda yaptığımız işe göre şekillenir. Gençlerin meslek seçimi çocukluktan itibaren anne babaların kara kara düşündüğü konular içindedir. Eğer kişi istediği işi yapabiliyorsa mutlu olma imkanı da o derece artar.

Ekonomik hayatta hizmet sektörü denilen iş sahaları büyük bir iktisadi üretime ve yaratılan toplam ekonomik değerde büyük bir paya sahiptir. Örneğin bir kafe size hizmet vermektedir. (Yiyecek içecek dalı hizmet sektö içindeki en yaygın daldır.) Arabanızı ya da halınızı yıkattığınız zaman karşıdakinden bir hizmet satın almış olursunuz.

Akla gelen pek
çok sayıda küçük esnaf hizmet sektörü içindedir. Devlete bağlı kurumlar vatandaşlara resmi hizmet olarak sınıflanan işleri sunarlar. Devlet memurları resmi hizmet çalışanlarıdır. Özel sektöre bağlı olarak faaliyet gösteren işletmeler ise yaşamın her alanında faaliyet gösterirler. Ekonomik, toplumsal, sosyal yaşam böylece sürüp gider.