Alanya'nın önde gelen İş Sağlığı ve Güvenlik Eğitimleri Firmaları

Alanya'nın önde gelen İş Sağlığı ve Güvenlik Eğitimleri Firmaları

Çalışanların iş sağlığı ve güvenlik eğitimleri günlük hayatta duyduğumuz ama üzerinde pek durmadığımız bir konudur.

Ancak büyük bir kaza olup ihmal sözleri edilmeye başlandığı zaman iş sağlığı ve güvenlik eğitimleri konusunun önemi ortaya çıkar. Ama çoğu zaman iş işten geçmiştir.

6331 sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenlik Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik maddeler boyunca yazılmış, Resmi Gazete’de yayınlanmış, yürürlüğe girmiştir. Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar ayrıntılı olarak bu yönetmelikte belirtilmiştir ama pratikte tam anlamıyla uygulandığı söylenemez.

En basit örneği bir inşaat sahasında gördüğünüz baretsiz dolaşmak yasaktır ilanları ile sınırlı kalır. Oysaki örneğin çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa, tehlikeli sınıfta olanlarda en az iki yılda bir, az tehlikeli işyerlerinde ise üç yılda bir güvenlik eğitimi verilmesi gibi hükümler yönetmelikte açıkça belirtilmiştir.

İlgili Kurumlar

Özel eğitim kursları içinde sayabileceğimiz bu konu özel güvenlik eğitimleri, ilk yardım eğitimleri, iş güvenliği eğitimleri, yangın eğitimleri, acil durum eğitimleri şeklinde çeşitlenmektedir. Eğitimi vermekle yükümlü kılınan işverendir. Gerçekleştirilmesi zorunludur. Artık eskiye oranla çok daha sıkı takip edilen ama bir türlü yeterli seviyeye ulaşmayan iş güvenliği danışmanlık kapsamında ele alınan bir husus olmaya da başlamıştır.

Teknoloji geliştikçe üretim her alanda arttı. Fakat üretim sürecinin çeşitlenmesi beraberinde riskleri de artırdı. Şimdi bu risklerin altında çok sayıda çalışan, büyük sayıda malzeme ve makine, kullanılan araç ve gereçlerden başka giderek çevre, ekolojik sistem ve işle ilgisi olmayan ama etkilenecek binlerce insan da var. İş güvenliği nedir, iş güvenliği eğitimini kimler verebilir, iş güvenliği eğitimi kaç yıl geçerli şeklindeki sorular artık çok daha fazla sorulmaya başlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) konu ile ilgili bilinen bir kurum olarak karşımıza çıkıyor. Yaşama Hatları Kurulum Eğitimi, Patlayıcı Ortamlarda Kullanılacak Cihazların Montajı, Tamiri ve Bakımı Eğitimi, Madenlerde Sağlık ve Güvenlik, Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma Eğitimi, Makinelerde Risk Değerlendirilmesi Eğitimi, Kişisel Koruyucu Donanımların Seçimi ve Kullanılması Eğitimi, Yangın Güvenliği Eğitim, Kimyasallarla Güvenli Çalışma, Konaklama Yerlerinde Sağlık, İnşaatlarda Güvenlik Planı Hazırlama, İskele Eğitimi, Çevresel Risk Değerlendirilmesi, Ergonomi Eğitimi ve Endüstriyel Hijyen Eğitimi gibi programlar bu resmi kurumun iş güvenliği eğitimi konuları içindedir. Görüldüğü gibi teoride iş eğitimi oldukça kapsamlı ele alınmaktadır, mesele uygulamaya dökmektedir.

Özel Güvenlik Eğitimleri

Konu akla hemen özel güvenlik elemanı olarak çalışacakların eğitimini de getirmektedir. Bu personelin 5188 sayılı yasaya göre temel eğitim alması zorunludur. Sonuçta Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası alacakları sınavdan geçebilmeleri için adaylara 13 günlük bir temel eğitim süreci uygulanmaktadır.

Özel güvenlik eğitimleri bireysel ve kurumsal eğitimler olarak iki bölümde sürmektedir. Bireysel eğitim içinde olan hobi eğitimi özellikle dikkat çekiyor. Konu güvenlik elemanlarının kişisel gelişimleri ile ilgilidir. Çünkü bir güvenlik elemanı sadece silahlı bir bekçi değildir. Acil bir durumda nasıl davranacağını bilen kişidir. Bu yüzden kişisel gelişim faaliyetlerine eğitim programlarında özellikle önem verilmektedir.

Güvenlik elemanlarının durumu haberlerde sık sık yer alan olaylara neden oluyor. Bu eğitimler mesleğin kalitesini ve imajını da yükseltecektir.

İş Güvenliğinin en önemli konularından birisi de risk yönetimi adı verilen konudur. Üniversitelerin akademik programlarında yer alan bu konu kısaca tehlikeyi önceden görmek ve önlem alabilmektir. Bir barajın yapımında veya bir borsa şirketinin yatırım bölümünde çalışmanız fark etmez, risk nedir bilmelisiniz.