En İyi Alanya Banka, Finans ve Sigortacıları » Esnaf Vitrinim'de

En İyi Alanya Banka, Finans ve Sigortacıları » Esnaf Vitrinim'de

Günümüz dünyasını yöneten para kavramı maliye, ticaret, ekonomi, kredi gibi pek çok kavramın can damarı olduğu gibi banka, finans, sigortacılık gibi iş kollarının da temelidir.

Özellikle bankalar tam anlamıyla para ticareti yapan kurumlardır ve aynı zamanda bir banka finans, sigortacılık gibi faaliyet alanlarının da birebir içindedir.

Bir banka şubesinden içeri girdiğiniz zaman adeta onun dilinden konuşmak zorunda kalırsınız, kurallarına uymak ise zorunludur. Finans dünyasının en yaygın ve iş hacmi en büyük olan kolu bankalardır.

Bir bankadan kredi aldığınız zaman kurumun size hayat sigortası yapması ve gene bunu size ödetmesi banka denilen işletmelerin işlerini ne kadar sağlama bağladıklarının tipik örneğidir.

Banka finans sigortacılık üçlüsü kamu ve özel sektör içinde faaliyet gösteren işletmelerdir. Devlet bankaları olarak tanımladığımız şirketler olduğu gibi özel bankalar da bilindiği gibi ülkenin her yerinde çalışmaktadırlar.

Finans sektörü Hazine Bakanlığı’nın denetimine tabiidir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ticaret alanında faaliyet gösteren borsaların bağlı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)  bu denetlemeyi yürüten resmi kurumlardır.

Bankalar

Günlük hayatta bankaya gitmek dendiği zaman banka şubesine gitmekten bahsediliyordur. Reel hayatta ise banka aslında varlığı kağıt üstünde olan bir şirkettir. Para ticareti yapar, paradan para kazanan ticari bir kurumdur.

Sanayi, ticaret, turizm, tarım gibi her alanda faaliyet gösterebilir. Son zamanlarsa toplumlarda sosyal olma, farkındalık yaratma gibi kavramlar önem kazanmaya başladığı için bankalar da sanatı, kültürü, eğitimi çok daha fazla desteklemeye başladılar.

Bugün caz festivalleri bile sponsor olan bankaların ismiyle anılıyor artık. Ama banka ne iş yapar sorusunun yanıtı hiç değişmez; onlar para ticareti yapan resmi veya özel işletmelerdir. İtalyanca para bozma gişesi anlamına gelen banca kelimesi aynen bizim dilimize de geçmiştir.

Orta çağda hacılar kutsal topraklara giderken mal varlıklarını Vatikan’a emanet ediyorlardı. İlk bankacılık işlemlerine ait izlere ise 1300’lü yıllarda Mezopotamya topraklarında rastlanıyor.

Teminat karşılığı borç verme işlemlerinin tabletler üzerine kazınması bankacılık sistemi denen düzenin oluşmaya başladığını göstermektedir.

Finans Dünyası

Bankacılık kavramının da içinde bulunduğu dünya ise aslında finans dünyasıdır. Kelime anlamı ile parasal işler anlamına gelen finansın içinde borsayı, dövizleri, kıymetli kağıtları sayabilirsiniz.

Birisine finansman sağlamak demek ona para kaynağı bulmak demektir. Bireysel, kurumsal veya işletme finansı, arz, arbitaj, ciro, enflasyon, develüasyon, kısa pozisyon, kaldıraç sistemi, günlük işlemler, ciro gibi TV yayınlarındaki ekonomi kanalları yoluyla hayatımıza giren kelimeler finans işleri ile uğraşanların her zaman kullandığı kavramlardır. Finansçılara sorulan ilk sorunun ise “birkaç kuruşum var, nasıl değerlendiririm” olduğunu tahmin edebilirsiniz.

Sigortacılık Hizmetleri

Açıklamaya çalıştığımız kavramlar içinde en çok sigortacılığın toplumsal bir anlam taşıdığını söyleyebiliriz. Gerçi sigortalanmak için bile başta para ödersiniz, hatta yıllarca bu prim ödemeniz devam edebilir ama zamanı gelince sigortanın size destek olacağını da bilirsiniz.

Bir kişinin ya da bir malın ilerde görebileceği zararları karşılamak için baştan yapılan ödeme ve bağlantı anlamına gelen sigorta bu işi yapan özel ya da resmi kurumlarca yürütülür. Bu kurumlar oluşabilecek riskler için sizi poliçe karşılığı ilgili şirketin mali güvencesi içine alır, siz de ona prim ödersiniz.

Bu kurumların en iyi bilineni ise şüphesiz SGK’dir. Sigortacılık mesleği günümüz finans dünyası içinde yer alan, alanı geniş bir iştir. Hırsızlık ve kaza sigortası gibi klasik poliçelerden başka uzun bacaklarını sigorta ettiren ünlü mankenlere bile sigortacılık tarihi içinde rastlanmıştır.

Kısacası herkes için önemli olan kurumların kolayca bulunması için Alanya banka ve sigorta kurumlarını bu kategorimiz üzerinden bulmanız mümkündür